Ne čekajte da dođe leto!
Solis Stubni ventilator
Stubni ventilator

Solis Stubni ventilator

14.832,50 RSD
Cena za region:
123,60 EUR
* Cene u EUR-ima su informativnog karaktera, uz detaljnija objašnjenja u priloženoj Izjavi o konverziji.


Ovaj aparat će učiniti vruće letnje dane podnošljivijim uz svež vazduh koji hladi vašu kožu!

Savršeno je rešenje čak i za najmanju sobu, jer njegova kompaktna veličina zauzima vrlo
malo prostora. Možete ga koristiti u skučenom kuhinjskom prostoru, dečijoj sobi, spavaćoj
sobi ili u kancelariji. Bezvremenski dizajn i bela boja ovog ventilatora su lako uklopljivi uz
kućni enterijer bilo kog stila.

Sa brojnim podešavanjima, možete jednostavno da prilagodite protok vazduha ventilatora
tačno svojim potrebama.

Jednostavna kontrolna tabla sa senzorskim tasterima osetljivim na dodir pružaju optimalnu
lakoću korišćenja. Veliki LED displej vas informiše o trenutnoj sobnoj temperaturi. Tajmer
za automatsko isključivanje vam omogućava da podesite vreme rada između 30 minuta i 8
sati, nakon čega će se ventilator automatski isključiti. Na ovaj način, ventilator ne mora da
radi celu noć, ako to ne želite.

  • Zemlja porekla: Kina
  • Kategorija: Linija za kuću
  • Težina po komadu: 4 Kg
  • Broj pregleda: 449


Reddit

Detaljni opis

SOLIS STUBNI VENTILATOR + SOLIS 5u1 GRIL
Kako se koristi, uputstvo - VIDEO

Kao i prilikom upotrebe bilo kog električnog aparata, potrebno je da poštujete, radi vaše lične bezbednosti, sledeća uputstva:

1. Zbog opasnosti od strujnog udara, stubni ventilator (uključujući kabl za napajanje i priključak) ne bi smeo da dođe u dodir sa vodom ili drugom tečnošću. Voda bi mogla da uđe u aparat i da ga ošteti. U slučaju da aparat (uključujući kabl za napajanje i priključak) dođe u dodir sa tečnošću, navucite suve gumene rukavice i odmah isključite aparat iz struje.

2. Ne isključujte nikada aparat iz struje i ne upotrebljavajte ga ukoliko su vam ruke ili stopala mokri ili vlažni.

3. Pre upotrebe proverite da li napon naznačen na pločici modela vašeg aparata odgovara naponu utičnice.

4. Tokom upotrebe, aparat treba da bude postavljen na stabilnu i suvu podlogu. Ne stavljajte ga nikada na nestabilnu podlogu ili na podlogu pokrivenu tekstilom. Vodite računa da stubni ventilator bude postavljen tako da niko ne može da ga sruši.

5. Kabl za napajanje treba da bude postavljen tako da niko ne može da se spotakne o njega ili da sruši aparat. Ne prekrivajte nikada kabl za napajanje. Vodite računa da kabl ne dođe u kontakt sa toplim površinama. Odmotajte kompletno kabl pre nego što utikač uključite u struju.

6. Držite stubni ventilator dalje od izvora toplote kao što su šporet na plin, rerna ili drugi aparati koji emituju toplotu. Ne koristite aparat u prostorijama u kojima se nalaze  eksplozivne ili zapaljive materije ili tečnosti. Ne upotrebljavajte stubni ventilator u prostorijama sa visokom vlagom (npr. u kupatilu), na temperaturi iznad 40°C, kao ni u prostorijama sa mnogo prašine.

7. Ne držite nikada aparat na mokroj ili toploj podlozi. Ne postavljajte ga nikada u blizini izvora vlage, toplote ili blizu otvorenog plamena. Držite aparat dalje od pokretnih predmeta ili uređaja.

8. Nikada nemojte da nosite aparat držeći ga za kabl za napajanje, ne povlačite kabl za napajanje kako biste isključili aparat iz struje, ne stavljajte ništa na kabl za napajanje.

9. Ne raspršujte nikakvo sredstvo u spreju na stubni ventilator (uključujući i sprej protiv insekata).

10. Kada isključujete aparat iz struje, ne povlačite kabl za napajanje, samo izvucite priključak iz utičnice.

11. Uvek isključite stubni ventilator iz struje kada ga ne koristite, kada nije pod nadzorom ili kada želite da ga očistite. U cilju obezbeđenja dodatne zaštite prilikom upotrebe  električnih aparata, savetujemo vam korišćenje uređaja za diferencijalnu struju (RCD sigurnosni prekidač). Preporučuje se korišćenje sigurnosnog prekidača sa zaostalom radnom strujom od maksimalno 30 mA. Za stručni savet obratite se električaru.

12. Ne menjajte sami ništa na aparatu, kablu, priključku ili dodacima.

13. Ne ostavljajte nikada stubni ventilator da radi bez nadzora. Svaka nepravilna upotreba aparata može da izazove povrede ili oštećenja.

14. Nikada ne dodirujte aparat koji je pao u vodu. Prvo isključite aparat iz struje pre nego što ga izvadite iz vode. Ponovo koristite aparat tek kada ovlašćeni servis proveri njegovo funkcionisanje i bezbednost.

15. Ne postavljajte nikada aparat na mesto gde postoji rizik da padne u vodu (npr. pored bazena).

16. Ne izlažite aparat direktnoj sunčevoj svetlosti, ne koristite ga u blizini prozora.

17. Ne stavljajte nikada oštre ili šiljate predmete ili alat u otvore aparata. To može da izazove oštećenja aparata ili da dovede do strujnog udara. Nikada ne stavljajte prste ili predmete u stubni ventilator dok radi. Posebno vodite računa da deca ne diraju aparat dok je u funkciji.

18. Ne prekrivajte nikada aparat dok je u upotrebi.

19. Ne tumbajte i ne premeštajte aparat dok je u upotrebi.

20. Koristite stubni ventilator isključivo na način opisan u ovom uputstvu, i to samo sa pratećim dodacima ili dodacima koje preporučuje prodavac. Neodgovarajući dodaci mogu da prouzrokuju oštećenje aparata.

21. Stubni ventilator je namenjen kućnoj upotrebi i nije pogodan za upotrebu u komercijalne svrhe. Ne koristite ga napolju, u vozilu ili na brodu.

22. Prekontrolišite stubni ventilator i kabl za napajanje pre svake upotrebe.

23. Zbog rizika od strujnog udara, ne upotrebljavajte aparat ukoliko su kabl za napajanje ili priključak oštećeni, ili kada je sam aparat neispravan, oštećen ili je pretrpeo pad. Ne pokušavajte nikada sami da popravite aparat. Neispravan aparat odnesite na popravku kod prodavca ili u ovlašćenu servisnu službu.

24. Nije dozvoljeno da deca mlađa od 8 godina upotrebljavaju navedeni aparat. Aparat nije namenjen rukovanju od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim i čulnim opažanjima ili mentalnim sposobnostima, kao i od strane osoba koje nemaju iskustva i znanja, osim ukoliko su obučene ili su dobile uputstva za upotrebu od lica koje je odgovorno za njihovu bezbednost.

25. Ne ostavljajte decu da se igraju sa aparatom ili da ga čiste.

26. Proverite da li je stubni ventilator ispravno montiran pre nego što ga uključite. Nikada ne upotrebljavajte aparat bez postolja, poklopca filtera i mrežastog filtera. Aparat uvek mora da bude u vertikalnom položaju prilikom uključivanja.

27. Kada želite da premestite ili očistite aparat, prvo ga isključite i sačekajte da se stubni ventilator potpuno zaustavi sa radom, a zatim ga isključite iz struje. Postupite na isti način i kada aparat nije bio u funkciji.

28. Budite posebno oprezni kada se u blizini stubnog ventilatora nalaze deca, starije osobe ili kućni ljubimci.

29. Vodite računa da stubni ventilator ne bude direktno usmeren prema starim ili bolesnim osobama ili prema deci.

30. Vodite računa da vazduh iz stubnog ventilatora može slobodno da cirkuliše u prostoru, kao i da mu drugi predmeti ne predstavljaju prepreku za to.

31. Pazite da se kosa, zavese, stolnjaci i slično ne nađu u blizini stubnog ventilatora zbog rizika od telesnih povreda ili materijalne štete.


Slični proizvodi


Komentari

Pošalji komentar