„NOBNEK“ d.o.o.

Beograd - Zemun

ul. Prve pruge br. 1d

PIB 108054969

 

 

 

 

OBRAZAC ZA ODUSTANAK

 

 

Ja ___________________ iz _______________, ul. __________________, obaveštavam

        (ime i prezime)                                  (mesto)                                       (ulica i broj)

„NOBNEK“ d.o.o. Beograd da odustajem od Ugovora, o prodaji robe _________________________.

         (naziv robe)

Ovim izjavljujem da ću snositi troškove vraćanje robe _____________________, koju sam

                                                                                                    (naziv robe)

primio dana ___________ godine, a sve u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača.

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                Kupac:

 

                                                                                                                ____________________

                                                                                                                 (svojeručni potpis)

                           

                                                                                                                 Telefon: ____________

 

 

 

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana prijema robe bez navođenja razloga jednostrano raskine Ugovor.

U slučaju odustanka od Ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca.

U slučaju odustanka od Ugovora, kupac snosi troškove povraćaja robe.

Prilikom povraćaja robe kupac je obavezan da robu vrati u ispravnom i nekorišćenom stanju.