„NOBEL CORPORATION“ d.o.o.

Beograd - Zemun

ul. Prve pruge br. 1d

PIB 101672413


OBRAZAC ZA ODUSTANAKJa (ime i prezime) ______________________________ iz (mesto) _______________, ul. (ulica i broj) ___________________________, obaveštavam „NOBEL CORPORATION“ d.o.o. Beograd da odustajem od Ugovora, o prodaji robe (naziv robe) _________________________.

Ovim izjavljujem da ću snositi troškove vraćanje robe (naziv robe) _____________________, koju sam primio dana ___________ godine, a sve u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac:

____________________
(svojeručni potpis)


Telefon: ____________Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana prijema robe bez navođenja razloga jednostrano raskine Ugovor, osim u slučajevima koji su predviđeni članom 37. Zakona o zaštiti potrošača, u kojima kupac nema pravo na odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka od Ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca.

U slučaju odustanka od Ugovora, kupac snosi troškove povraćaja robe.

Prilikom povraćaja robe kupac je obavezan da robu vrati u ispravnom i nekorišćenom stanju.